مکابیان

بزرگ متوسط کوچک قبلبعد

« لطفا عنوان و فصل مورد نظر خود را انتخاب کنید! »

کتب متاخر - آپوکریفا

 سعی شده است که این ترجمه نه تنها از روانی و از ادبیات نوین برخوردار باشد بلکه کاملا با اصل ترجمه یونانی و عبری نیز همخوانی کامل داشته باشد. بطور مشخص هدف ایجاد یک ترجمه بهینه برای استفاده فارسی زبانان در هر مقطع از آگاهی است.
این ترجمه، به شما کمک می‌کند تا درک بهتری از کتب کتاب مقدس داشته باشید بدون اینکه چیزی به اصل آن اضافه شده باشد. سعی شده تا ترکیب نوشتار نه تنها از دقت بالایی برخوردار باشد بلکه خوانایی بهتری را نیز ارائه دهد.

حق نشر

  این اثر کاری از کانون راه حیات است که توسط داود کاظمیان ترجمه شده است و تمامی حقوق قانونی این اثر متعلق به کانون راه حیات است. چنانچه مایل به تکثیر این اثر هستید لطفا با راه حیات تماس بگیرید. هر گونه تکثیر و کپی از این کتاب و مطالب این صفحه نیاز به کسب اجازه از ناشر کتاب دارد.

chevron