عهد قدیم و جدید

در ترجمه

« لطفا عنوان و فصل مورد نظر خود را انتخاب کنید! »

کتاب مقدس

 در این قسمت شما می‌توانید عنوان و فصل مورد نیاز خود را در ترجمه‌های مختلف انتخاب کنید.

کتاب مقدس ترجمه قدیم

مژده برای عصر جدید - ویرایش ۲۰۲۳

کتاب مقدس ترجمه تفسیری

کتاب مقدس ترجمه ترسایان

آیات همسو

  با کلیک بر روی نماد همسو، آیات مترادف شماره‌های قرمز رنگی در بین آیات مشاهده می‌شود که با کلیک روی این شماره‌ها، می‌توانید آیات همسو و مترادف با مطلب مورد نظر را مشاهده و با کلیک روی هر یک از آیات به کل فصل مربوطه نیز دسترسی داشته باشید.

gide