ارسال پیام

*
*

*« لطفا عنوان و فصل مورد نظر خود را انتخاب کنید! »

فصل از آیه تا آیه
همراه با آیات ترجمه قدیم ترجمه قدیم


تفسیر عهد قدیم . . .

کتاب تفسیر کاربردی عهد قدیم توسط داود کاظمیان ترجمه گردیده و تمامی حقوق قانونی این اثر متعلق به سازمان David C. Cook است. چنانچه مایل به تکثیر این اثر هستید لطفا با سازمان David C. Cook یا رازگاه تماس بگیرید. هر گونه تکثیر و کپی از این کتاب و مطالب این صفحه نیاز به کسب اجازه از ناشر کتاب دارد.

Copyright © 2007 Thomas Hale (Commentary and three General Articles: The Period Between the Testaments; Why Study the Old Testament?; and The Story of the Bible); Copyright © 2007 Stephen Thorson (All other General Articles)
David C Cook, 4050 Lee Vance View, Colorado Springs, CO 80918 U.S.A.

همرسانی

شما در این صفحه به راحتی می‌توانید مطالب مورد نظر خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی و ایمیل با دوستانتان به اشتراک بگذارید.