آیات همسو

ارسال پیام

*
*

*« لطفا عنوان و فصل مورد نظر خود را انتخاب کنید! »

  آیه یاب کتاب عهد جدید
فصل از آیه تا آیه

  آیه یاب کتاب عهد قدیم
فصل از آیه تا آیه

تغییر ترجمه

بدون سر تیتر آیه به آیه

جستجوی آیات . . .

در این قسمت شما می‌توانید یک فصل، یا یک آیه از یک فصل، یا چندین آیه از یک فصل را انتخاب و سپس بر روی دکمه جستجو کلیک کنید. سپس می‌توانید نوع ترجمه آنرا نیز تغییر دهید.

آیات همسو . . .

با کلیک بر روی نماد همسو، شماره‌های قرمز رنگی در بین آیات مشاهده می‌شود که با کلیک روی این شماره‌ها، می‌توانید آیات همسو و مترادف با مطلب مورد نظر را مشاهده و با کلیک روی هر یک از آیات به کل فصل مربوطه دسترسی داشته باشید.
شما در این صفحه به راحتی می‌توانید مطالب مورد نظر خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی و ایمیل با دوستانتان به اشتراک بگذارید.