« واژه مورد نظر خود را تایپ کنید! »

واژه مورد نظر:

مطابق دقیق عبارت
مطابق هر کلمه

کتاب عهد جدید

کتاب عهد قدیم


جستجوی لغات . . .

در قسمت واژه یاب نیازی به نوشتن علائم صدا دار از قبیل تشدید و کسره، و یا علائم دستوری از قبیل ( ؟ ، ! ، . ، و غیره ) نمی‌باشد. شما می‌توانید برای تایپ کردن از صفحه کلید برنامه و یا صفحه کلید خودتان، بدون نیاز به داشتن برنامه فارسی استفاده کنید. کلمه مورد نظر در ترجمه‏های مختلف قابل جستجو می‏باشد.
صرفا کافی است که کلمه یا قسمتی از جمله مورد نظر خود را تایپ کرده و بر روی دکمه جستجو کلیک کنید. شما سپس می‏توانید واژه مورد نظر خود را در ترجمه‏های مختلف نیز مورد جستجو قرار دهید.
قابل ذکر است که واژه مورد نظر شما حداقل باید از سه حرف تشکیل شده باشد.

دسترسی به فصل

پس از دستیابی به واژه مورد نظر، با کلیک بر روی تیتر هر آیه، به کل فصل مربوط به آن آیه دسترسی پیدا می‌کنید.