کاربرد

اطلاعات انجیل

  موارد ذکر شده در این صفحه می‌تواند جهت استفاده و کارایی بهتر از سایت رازگاه مفید باشد. این اطلاعات سبب استفاده بهینه از قابلیتهای موجود و راحتی بیشتر کاربران این سایت خواهد بود. رازگاه تلاش کرده تا کاربران را با افراد کلیدی، مکان‌ها و عبارات کتاب مقدس بیشتر آشنا کند.

جستجوگر کتاب مقدس

  رازگاه سایتی است برای جستجو و مطالعه کتاب مقدس با ترجمه‌های مختلفی که می‌توانید انتخاب کنید. برنامه به صورتی در نظر گرفته شده است که کاربران بتوانند با نوشتن یک کلمه یا قسمتی از یک آیه و یا با انتخاب عنوان کتاب و فصل مورد نظر، مطلب یا قسمت مورد نظر خود را در کتاب مقدس پیدا کنند.
در قسمت دیگر از این برنامه تلاش شده که هر نام دارای اهمیت در کتاب مقدس با جزئیات کامل چه از نظر فرهنگی، زیست محیطی، قومی یا تاریخی توضیح داده شود. برای سهولت تمامی نامها بصورت طبقه بندی شده در گروه‏های مختلف قرار گرفته شده است. نام انگلیسی هر کلمه و معنی فارسی آن نوشته شده، تا در صورت نیاز کاربران بتوانند از سایر منابع غیر فارسی نیز استفاده کنند.
سعی شده که تمامی توضیحات بر اساس مطالب موجود در کتاب مقدس تهیه و نوشته شود، و چنانچه مطلبی خارج از کتاب مقدس قرار داشته، برای اطلاع کاربران توضیح داده شده است.

Apocrypha آپوکریفا

ما باور داریم که تمامی ایمانداران با هر گونه دیدگاهی باید از گذر تاریخ کتاب مقدس از عهد قدیم به عهد جدید آگاهی داشته باشند. کتابهای آپوکریفا زمینه‌های خوبی را برای آگاهی از آنچه فراهم می‌کند که در دوران درست قبل از تولد مسیح اتفاق می‌افتد. در واقع آپوکریفا یک مجموعه اطلاعات غنی از تاریخ را در اختیار ما قرار می‌دهد که درک ما از عهد جدید را بسیار بهتر می‌کند.

Alpha با هم بیاموزیم

این درسها از مجموعه مطالبی تدوین شده است که مناسب آموزش نو ایمانان می‌باشد. و با زبانی ساده نه تنها پاسخگوی سوالات آنهاست، بلکه آنها را به فکر فرو برده و فضای مناسبی را برای بحث و گفتگو فراهم می‌آورد. این آموزه‌ها به گونه‌ای طراحی شده که به تازه ایمانداران این فرصت را می‌دهد تا یک پایه محکم برای ایجاد رابطه با مسیح بدست آورده و از ایمانی پایدار برخوردار شوند.

آیات مترادف آیات همسو

در حدود چهل و پنج هزار آیه همسو با سایر آیات کتاب مقدس در سایت رازگاه و در قسمت کتاب مقدس قرار داده شده است؛ ایجاد این بخش در حدود یک سال زمان برده است و قابل دسترسی به ترجمه‌های مختلف در این سایت است.
پس از کلیک بر روی نماد مربوطه، شماره‌های قرمز رنگی در متن مشاهده خواهد شد که پس از کلیک بر روی هر یک از این شماره‌ها، آیات همسو با همان متن قابل رؤیت خواهد بود و چنانچه بر روی هر یک از آیات همسو کلیک کنید می‌توانید همزمان همان فصل را نیز مشاهده کنید.

انجیل صوتی کتاب مقدس صوتی

پس از انتخاب فصل مورد نظر، با کلیک بر روی نماد مربوطه در بالای صفحه، می‌توانید به فصل مربوطه گوش دهید. لازم به ذکر است که کتاب مقدس صوتی بر اساس متن ترجمه قدیم و شریف و همچنین تفسیر مک دونالد در قسمت عهد جدید می‌باشد. قابلیت نوار تغییر مکان متن نیز برای کاربران در نظر گرفته شده است.

انجیل صوتی فصل قبل و بعد

این گزینه در قسمت کتاب مقدس، و تفسیر کاربردی عهد قدیم و عهد جدید قابل استفاده است. با کلیک بر روی بردار " < " و " > " به فصلهای قبلی و بعدی ارجاع خواهید شد.
قابل ذکر است که هیچ تغییری در گزینه‌های انتخابی شما داده نخواهد شد و صرفا فصل قبل و یا بعد به همان شکل قابل مشاهده خواهد بود.