منابع مورد استفاده

Bible Farsi

  جهت تدوین مطالب این سایت از ترجمه‌های مختلف کتاب مقدس شامل ترجمه قدیم، ترجمه تفسیری، ترجمه مژده برای عصر جدید (شریف)، تفسیر کتاب مقدس برای ایمانداران و تفسیر کاربردی عهد جدید و عهد قدیم و آپوکریفا استفاده شده است. از اینرو رازگاه می تواند یک منبع مفید الهیاتی برای تمامی افراد در هر مقطع از آگاهی باشد.
با تشکر از تمامی افرادی که در راستای نگارش و ترجمه این کتابها و جهت جلال نام خداوند متحمل زحمت شده‌اند.

کتاب مقدس » ترجمه قدیم

ترجمه قدیم

  این ترجمه حاصل زحمات افراد متعدد از اوایل قرن نوزدهم می‌باشد، و در سال ۱۸۱۲ توسط هنری مارتین به کمک میرزا سید علی خان شروع و در سال ۱۸۴۶ توسط ویلیام گلن و میرزا محمد جعفر شیرزای به پایان رسید. این ترجمه از لحاظ ادبی اثری وزین و زیبا بوده، و در میان اهل ادب و تحقیق دارای محبوبیت و جایگاه ویژه می‌باشد.
این ترجمه در سال ۱۹۹۶ با حروفچینی و رسم‌الخط جدید توسط سازمان انتشارات ایلام (Elam Ministries) به چاپ رسیده است.

کتاب مقدس » ترجمه تفسیری

ترجمه تفسیری

  در این ترجمه از زبان فارسی امروزی استفاده شده است و شامل عهد قدیم و جدید می‌باشد. در ضمن، مطالب و اصطلاحات قدیمی و نامانوس را که درک آن برای خوانندگان زمان حاضر مشکل است، در این کتاب به شکلی ساده و تفسیر گونه بیان کرده است. به همین دلیل «ترجمه تفسیری» نامگذاری شده است.
این ترجمه در سال ۱۹۹۵ توسط انجمن بین‌المللی کتاب مقدس (International Bible Society) به چاپ رسیده است.

کتاب مقدس » ترجمه شریف | مژده برای عصر جدید

ترجمه شریف

  ترجمه «مژده برای عصر جدید» معروف به «انجیل شریف» در سال ۱۹۷۶ میلادی، به فارسی ترجمه شد. سی سال تاریخ پُر شکوه این ترجمه حکایت از سادگی، شیوایی و پذیرش آن در میان همگان دارد. در این ترجمه از معتبرترین متون عبری، آرامی و یونانی استفاده شده است تا امانت ترجمه نسبت به متون اولیه کتاب مقدس حفظ گردد.
این ترجمه در سال ۲۰۰۷ توسط سازمان انجمن‌های متحد کتاب مقدس (United Bible Societies) به چاپ رسیده است.

کتاب مقدس » ترجمه ترسایان

ترجمه ترسایان

  کتاب مقدس ترسایان که به نام «کتاب مقدس بین‌الکلیسایی» نیز شهرت دارد مجموعه‌ای کامل از کتابهای عهد قدیم و عهد جدید به انضمام یکی از کاملترین زیر نویسها می‌باشد که به خوانندگان و بخصوص پژوهندگان الهیات مسیحی امکان شناخت دقیقتر از کتاب مقدس را ارائه می‌دهد. هر بخش نیز شامل مقدمه‌ای است که بطور خاص به بررسی همان کتاب یا رساله می‌پردازد.
این اثر زیر نظر کلیسای کاتولیک آشوری - کلدانی توسط کانون یوحنای رسول، از (Traduction œcuménique de la Bible) ترجمه و چاپ شده است.

تفسیر کاربردی » عهد جدید

تفسیر کاربردی

  کتاب تفسیر کاربردی عهد جدید به این منظور نوشته شده تا خواننده را در مطالعه کتاب مقدس یاری دهد. خواننده باید به انضمام دعا، به ترتیب آیات را یکی یکی همراه با شرح و تفسیر آن مطالعه کند.
  این کتاب توسط آرمان رشدی و فریبرز خندانی به فارسی ترجمه گردیده است.
این کتاب تفسیری در سال ۲۰۰۱ توسط سازمان انتشاراتی پامیر (Pamir Ministries) به چاپ رسیده است.

تفسیر کاربردی » عهد قدیم

تفسیر کاربردی عهد قدیم

  این کتاب شامل تفسیر کاربردی عهد قدیم است، که بصورتی ساده و قابل فهم و به منظور کمک به خواننده برای مطالعه بهتر کتاب مقدّس و درک معنی و مفهوم هر آیه به نگارش در آمده است.
  این کتاب توسط داود کاظمیان به فارسی ترجمه گردیده است.
این کتاب تفسیری در سال ۲۰۱۲ ترجمه و تمامی حقوق قانونی این اثر متعلق به سازمان انتشاراتی (David C. Cook) است.

تفسیر کتاب مقدس برای ایمانداران

تفسیر مک دونالد

  این کتاب شامل تفسیر عهد قدیم و جدید است که به منظور درک مفاهیمِ موجود در کتاب مقدس به رشته تحریر در آمده، و ضمن وفاداری به اصول تفسیر، همچنان متنی ساده و روان را ارائه نموده است.
  این کتاب توسط ویلیام مک دونالد به نگارش درآمده است.
این کتاب تفسیری در سال ۱۹۹۵ توسط سازمان انتشاراتی توماس نلسون (Thomas Nelson Publishers) به چاپ رسیده است.

کتب بر حق متاخر » آپوکریفا

تفسیر کاربردی عهد قدیم

  گذری بر تاریخ مابین عهد قدیم و عهد جدید - سعی شده است که این ترجمه نه تنها از روانی و از ادبیات نوین برخوردار باشد بلکه کاملا با اصل ترجمه یونانی و عبری نیز همخوانی کامل داشته باشد.
  این کتاب توسط داود کاظمیان به فارسی ترجمه شده است.
کتاب آپوکریفا در سال ۲۰۱۹ ترجمه و تمامی حقوق قانونی این اثر متعلق به سازمان رازگاه می باشد.